De leukste school voor je hond!

Huisregels.

Om alles een beetje netjes en soepel te laten verlopen, hebben we enkele huisregels opgesteld. 

 • Zorg dat je op tijd komt, zodat we netjes op tijd kunnen starten en er tussendoor geen afleiding is. 
 • Om op de parkeerplaats te komen, neem je de oprit tegenover de verkeersspiegel. Parkeren kan op het terrein tussen de twee loodsen, tegen de linker loods aan. Hou rekening met elkaar en hou voldoende afstand op de parkeerplaats indien dit nodig is.
 • Honden mogen niet worden uitgelaten op het terrein, dit mag aan de overkant van de straat langs het fietspad. Wees voorzichtig bij het oversteken, want er wordt enorm hard gereden. 
 • Wanneer er door omstandigheden een les niet kan doorgaan, wordt dit aangekondigd op de Facebookpagina van DiNo's DogSchool.
 • Indien er nog cursisten van de voorgaande les op het veld of in de ruimte zijn, wacht dan even aan de kant totdat zij de ruimte hebben verlaten.
 • Er wordt gewerkt met 10-Rittenkaarten. Deze zijn vanaf het moment dat je start met de lessen 4 maanden geldig. In uitzonderlijke gevallen is er verlenging mogelijk. Dit gaat altijd in overleg. 
 • Kun je een keer niet? Geen probleem, maar zorg dat je 24 uur vooraf afmeldt. Anders zal er een les worden afgeschreven.
 • Is je hond loops of ziek? Geef het aan en sla een les over. Hiervoor wordt er geen les afgeschreven.
 • Ruim de poep van je hond netjes op. Wanneer je hond in de binnenruimte plast, maak dit dan schoon met de daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen. 
 • Kan je hond niet goed overweg met andere honden? Geef dit vooraf aan en we houden er rekening mee. Je kunt overwegen om vooraf eerst een privéles te nemen, zodat we kunnen beoordelen of je hond geschikt is om aan een groepsles deel te nemen. 
 • Wees beleefd en respectvol tegen elkaar. 
 • Kinderen zijn welkom, mits de les niet verstoord wordt.
 • Maximaal 2 geleiders per hond. 
 • Gebruik geen flexilijn. 
 • Gebruik geen slipketting.
 • Ga netjes met je hond om. Lijflijke straffen worden niet getolereerd. Je wordt per direct geschorst zonder terugbetaling van lesgeld en er wordt een melding gedaan bij 144. 
 • Mocht je tussentijds besluiten om te stoppen met de cursus, dan is terugbetaling van het lesgeld niet mogelijk. 
 • DiNo's DogSchool is niet aansprakelijk voor ongevallen op of om het lesveld. Deelname aan onze lessen is geheel op eigen risico. 
 • Mocht je hond tijdens een les schade aanbrengen bij materialen, andere honden en/of mensen, dan ben je hier als cursist verantwoordelijk voor. 
 • Als je hond tegen één van de materialen plast, zorg er dan voor dat je dit schoon achter laat. Indien het voorwerp door het urineren van de hond niet meer bruikbaar is, dient er voor vervanging of vergoeding te worden gezorgd.